Strateško planiranje razvoja Općine Bilje

Općina Bilje po prvi puta pristupa dugoročnom planiranju razvoja kroz strateško planiranje kojim se utvrđuju prioriteti i smjer odluka u budućnosti. Načelnik Općine Željko Cickaj osnovao je povjerenstvo za izradu strategije razvoja Općine Bilje za razdoblje do 2020. godine.

U Domu kulture održan je sastanak sa potencijalnim izrađivačima planova, te su pozvani svi pravni, fizički i poslovni subjekti koji egzistiraju na području Općine, kako bi predstavili svoju viziju razvoja. Među poznatijim stručnjacima, kandidatima za izradu strategije bili su prof. dr. sc. Anka Mašek sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dr. sc. Miljenko Brekalo sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – područnu ured Osijek, prof. dr. sc. Mladen Jurišić sa Poljoprivrednog fakulteta Osijek sa kojim općina Bilje već surađuje i koje se pokazalo pun pogodak za Biljske poljoprivrednike.Također sastanku su nazočili predstavnici Kopačkog rita, Hrvatskih šuma, razvojne agencije OBŽ i LAG Baranja i dr.

To je prvi korak ka utvrđivanju strateških smjernica razvoja Općine Bilje a,obuhvatio je provođenje iscrpne osnovne analize svih razvojnih područja, a sve u cilju utvrđivanja postojećeg stanja resursa te utvrđivanja razvojnih problema i potreba Općine. Svrha ovih konzultacija je definiranje ciljeva i upoznavanje svih pravnih osoba, kako bi dali svoj doprinos u izradi strategije odnosno da strategija razvoja općine Bilje ne bih bila zapreka nikome tko u narednim godinama bude htio realizirati nekakav svoj projekat.

Načelnik Cickaj je naglasio da je Općina Bilje nositelj  strategije razvoja jedinice lokalne samouprave, a svi pravni subjekti ili fizičke osobe koje djeluju na području općine trebaju kroz tu strategiju vidjeti sebe u skoroj budućnosti. Natječaj za izradu projekta razvoja općine Bilje raspisat će se u što kraćem vremenu čim se ispune svi uvjeti, jer je to glavni preduvjet za prostorno plansku dokumentaciju i sve ostalo drugo. Glavne smjernice razvoja biti će turizam i poljoprivreda, te malo gospodarstvo.