Štafeta smrti u Belom Manastiru

Beli Manastir ugostio je istinske heroje Domovinskog rata, HOS-ove dragovoljce, branitelje Bogdanovaca. Bili su nazočni predstavljanju dokumentarnog filma Štafeta smrti, jednoj od najpotresnijih priča Domovinskog rata. Kada je bio izvjestan pad Bogdanovaca, mjesta samo nekoliko kilometara od herojskog Vukovara , HOS-ovci su odlučili izvesti civile do Vinkovaca, na do tada nevjerojatan način. Hosovci su u mraku, kiši i kroz minska polja vodili Štafetu na način da je na čelu kolone bio po jedan HOS-ovac, pa kad on zakači minu i nastrada, kolonu predvodi slijedeći HOS-ovac, dok i on ne nastrada. Nastradao je od mine i Ivica Jurčan koji je u kukuruzu ležao 12 dana dok ga poluživog nisu pokupili pripadnici JNA. Kaže, sreća da su oni jer bi ga domaći četnici odmah ubili. Ranjen u noge i ruku uspio je živ proći kroz torture podruma okupiranih Marinaca i Petrovaca i na kraju logora u Srijemskoj Mitrovici, gdje su ga, kako kaže konačno ”pokrpali”. Iza njega i njegovih HOS-ovaca već je preko 100 projekcija Štafete smrti, koje prati uz proteze i narušeno zdravlje, ali zdravoga duha.

Zapovjednik HOS – a u Bogdanovcima bio je Damir Radnić koji je svjedočio herojskoj obrani ovog malog slavonskog sela. I danas se divi herojstvu HOS-ovaca, posebno onima koji su ostavili svoje živote u blatnim poljima između Bogdanovaca i Vinkovaca, poput Željka Manjkasa – Crvenkape, ali i Ivice Jurčana, jednog od rijetkih živih svjedoka ove strašne priče o herojstvu.