Smotra CK OBŽ u Dardi

U povodu Međunarodnoga dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, 8. svibnja, Crveni križ Osječko baranjske županije obilježio je 20 godina rada smotrom na Đoli u Dardi. Osim svečanog postroja predstavnika svih gradskih i općinskih organizacija Crvenog križa s područja županije, prikazana je oprema i osposobljenost za izvanredne situacije interventnih timova.
Spomenut je dosadašnji angažman u kriznim situacijama poput poplava, požara i migrantske krize od prije dvije godine. Osječko- baranjski Crveni križ okuplja sedam lokalnih društava i ima oko 35 tisuća članova, kojima je na čelu predsjednik županijskog Cvenog križa Marko Đukić. Naglasio je veliki entuzijazam članova, posebno mladih, koji svojim volonterskim radom pokazuju kako se može pomoći bez naknade.