Škola plivanja

skola plivanja pixabay
skola plivanja pixabay

Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira organizira program obuke neplivača za djecu od navršenih 5 godina starosti. Kotizacija je 150 kuna po djetetu, uz sufinanciranje od strane grada Belog Manastira putem Zajednice športskih udruga i Športske zajednice Osječko-baranjske županije.

Planirani početak programa obuke odredit će se nakon što Gradski bazeni u Belom Manastiru dobiju uporabnu dozvolu.

Planirano trajanje programa je 10 dana, a planirana satnica održavanja će biti od 10.00 – 13.00 sati po skupinama.

Više informacija možete dobiti upitom na e-mail zajednica.bm@post.t-com.hr