Simpozij o komarcima

komarci
komarci

Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije organizatori su simpozija “Zajedno i odgovorno protiv komaraca”. Simpozij je održan online, i to na Svjetski dan komaraca, 20. kolovoza.

 

Svjetski dan komaraca obilježava se u spomen otkrića engleskog doktora Ronalda Rossa, koji je 1897. utvrdio kako su ženke komarca Anopheles vektor za parazita iz roda Plasmodium, odgovornim za bolest malariju te ga prenose među ljudima.

Osnovna svrha održavanja simpozija je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, vladinih institucija, zdravstvenih ustanova radi razmjene saznanja i iskustava o implementiranju programa kontrole komaraca u praksu i javnozdravstvenom značenju komaraca. Razmjena iskustava, znanja, informiranje i edukacija samo su jedna od brojnih aktivnosti u kompleksnom sustavu kontrole komaraca koja su usmjerene prema čelništvu i upravnim službama jedinica regionalne i lokalne samouprave, javnozdravstvenim djelatnicima, stanovništvu i dr.

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama DDD od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku određene su obveze i nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, odnosno općina, gradova i županije u suzbijanju zaraznih bolesti stanovništva. Slijedom toga, Osječko-baranjska županija je poduzela niz aktivnosti kako bi se prevencija zaraznih bolesti na području Županije provodila učinkovito, organizirano te u suradnji sa lokalnom samoupravom. Poseban naglasak u Osječko-baranjskoj županiji je na prevenciji bolesti koje prenose komarci. Župan je stoga, u prosincu 2019. godine donio Odluku o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije.

U siječnju 2020. godine Župan je donio Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Osječko-baranjsku županiju u 2020. godini. Odlukom i Programom detaljno su navedene obveze jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, te su utvrđene mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba programa.

U Proračunu Županije za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 475.000,00 kn, istaknula je doc.dr.sc. Ivana Stanić iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije.