Šest javnih poziva za poduzetnike

Dana 1. travnja na internet stranicama Osječko-baranjske županije www.obz.hr objavljeno je šest javnih poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Javni pozivi objavljeni su kako slijedi:

  • Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: trgovačka društva, obrti i zadruge koji imaju najmanje jednog, a ne više od pedeset zaposlenih radnika na dan 31. ožujka 2021. godine te imaju smanjenje prihoda/primitaka za 50% i više u razdobljima ovisnim o datumu registracije u nadležni registar. Potpora pojedinom poduzetniku po ovom Javnom pozivu može iznositi najviše do 10.000,00 kuna. Javni poziv otvoren je do 31. svibnja 2021. godine.

  • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za klastere i druge oblike udruživanja poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: klasteri i drugi oblici udruživanja poduzetnika. Intenzitet potpore iznosi do 100% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.
  • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: poduzetničke potporne institucije. Iznos potpore po ovom Javnom pozivu za savjetovanje iznosi do 50% opravdanih troškova, a za mentorske usluge najviše 1.000,00 kuna po poduzetniku početniku kojem pružaju takvu uslugu. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

  • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Korisnici potpore su poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te subjekti malog gospodarstva. Intenzitet potpore po ovom Javnom pozivu iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

  • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su: subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora i inovatori putem ovih institucija. Intenzitet potpore iznosi do 75% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

  • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe. Intenzitet potpore iznosi do 50% opravdanih troškova. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Više informacije o navedenim javnim pozivima može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije, telefon: 031/ 221-881.