Seminar za nastavnike i učenike tambure

Inicijativom nastavnika tambure u osnovnim i srednjim glazbenim školama u srpnju 2014. godine službeno je registrirana strukovna udruga nastavnika tambure pod nazivom Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga (HDTP).

Glavni je cilj i zadaća rada HDTP-a rad na daljnjem razvoju i usavršavanju tamburaške pedagogije. Predsjednik HDTP-a Marko Sesar, asistent na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku, ističe kako je udruga registrirana u Osijeku, ali joj nipošto nije svrha djelovanje samo na području Slavonije, već se budućim planiranim aktivnostima želi potaknuti sve nastavnike u Hrvatskoj koji rade kao tamburaški pedagozi, kao i voditelje amaterskih tamburaških orkestara u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na daljnje vlastito usavršavanje. Organizacijom tematski prikladnih seminara, predavanja, radionica i drugih sadržaja želja nam je dodatno unapređivati školsku tamburašku pedagogiju te s druge strane osigurati potporu i svim voditeljima amaterskih tamburaških orkestara koji djeluju u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, a  da nisu dio školskoga sustava, ističe Sesar. Osim usavršavanja jedan od također važnijih ciljeva rada udruge je i rad na dodatnom proširenju i obogaćivanju notne građe kako za tamburaške orkestre tako i za soliste. U tom se dijelu želi potaknuti skladatelje na stvaranje novih kompozicija, njihovo objavljivanje i izdavanje.  Osnivanje i rad strukovne udruge nastavnika tambure, uz Glazbene škole koje imaju tamburaški odjel, u potpunosti podupire i Agencija za odgoj i obrazovanje što dodatno opravdava ideju o pokretanju udruge  te svakako daje poticaj  za daljnji rad.

U planu rada HDTP-a za 2015. godinu posebno valja istaknuti dva seminara za nastavnike i učenike tambure, voditelje tamburaških orkestara te pokretanje stručnog časopisa za nastavnike tambure. Prvi će se seminar održati 4. veljače 2015. u Osijeku gdje će predavači biti doc. dr. sc. Renata Jukić s Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku i maestro Siniša Leopold, viši predavač s Muzičke Akademije u Zagrebu te šef-dirigent Tamburaškog orkestra hrvatske radio-televizije.