Savjet mladih – Javni poziv

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 7 članova sa 7 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.

Svi potrebni podaci mogu se pronaći na web stranici Grada Belog Manastira, a pisane i obrazložene kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira dostavljaju se zaključno s 28. listopada 2021. godine na adresu:

Grad Beli Manastir

Gradsko vijeće

Odbor za izbor i imenovanje

Kralja Tomislava 53, Beli Manastir

s naznakom:

“Kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira”

FOTO: facebook /savjet mladih