Sastanak DZMH-a i Općine Jagodnjak

Saborski zastupnik i predsjednik DZMH Róbert Jankovics i predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Jagodnjak Marija Šagi, održali su radni sastanak s čelnicima općine Jagodnjak.

Ime sela Jagodnjak (Kácsfalu) prvi puta se u ovoj formi spominje u 13. stoljeću. Nekada je oko sela bila velika trska koju je nastanjivalo mnoštvo divljih pataka, otuda i naziv sela. U tome kraju je do vremena Turaka živjelo isključivo mađarsko stanovništvo, selo je tijekom tih nekih 150 godina podjarmljivanja opustjelo, u 18. stoljeću su doseljeni Srbi i Nijemci. Mađari su danas u Općini prisutni samo kao dijaspora, prije više od jednog desetljeća broj Mađara je toliko opao, da nisu imali pravo sastaviti niti manjinsko vijeće. Omjer mađarskog stanovništva u općini, 2019. godine dostigao je 3%, te stoga opet imaju manjinsko vijeće. Vijeće na čelu s DZMH sa zadovoljstvom je oživjelo tradiciju mađarskih večeri u Jagodnjaku, koje su se prije toga redovito održavale u selu. Te je godine u Jagodnjaku organizirana mađarska večer vrlo velikog uspjeha. Iako se broj Mađara na nivou općine prema popisu stanovništva niti u 2021. godini nije promijenio značajnije, ipak je veliki izazov održati tako malu zajednicu na okupu. Nemaju vlastito sjedište, do sada je općina osiguravala prostor za njihova okupljanja.

Na sastanku smo razgovarali o tome kako bi općina voljela u Jagodnjaku i Bolmanu izgraditi novi vrtić i jaslice, od našega saborskog zastupnika su tražili potporu njihovom natječaju. Dalje smo se dogovorili kako će se u okviru novih objekata osigurati i prostor za Mađare koji žive u općini – rekla je za Kepes Ujsag Marija Šagi, predsjednice Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Jagodnjak.

Róbert Jankovics smatra da bez obzira o kojem naselju ili općini je riječ, ako tamo žive Mađari, onda je potrebno pomoći, tako je i dotičnoj lokalnoj samoupravi obećao svoju potporu.

Izvor: Kepes Ujsag
Prijevod: Izabela Šegota