Ruglo u središtu grada!

U samom središtu grada ovoga jutra dočekao nas je ne baš tako reprezentativan prizor. Plastične vrećice, kutije, ostatci hrane i ambalaža samo su dio razbacanog i svakako ne razvrstanog otpada kod kontejnera na parkingu iza ‘Ljepotice’. Nakon intervencija nadležnih službi razbacno smeće je uklonjeno s parkinga..