Redizajniran e-Dnevnik za učenike i roditelje: sada nudi i opravdavanje izostanaka

U sklopu najnovije nadogradnje e-Dnevnika, CARNET je za 450.000 učenika i njihovih roditelja osigurao nove funkcionalnosti, koje će im olakšati svakodnevno korištenje, objavljeno je danas. Jedna od ključnih novosti je mogućnost opravdavanja izostanaka učenika putem e-Dnevnika za roditelje, što značajno pojednostavljuje komunikaciju između roditelja i razrednika te olakšava ažuriranje informacija o izostancima s nastave.

Komunikacija s razrednicima

Roditelji tako mogu u e-Dnevniku odabrati dane za koje žele opravdati izostanke te priložiti liječničku ispričnicu, ako je riječ o izostanku u trajanju duljem od tri dana. Razrednik putem e-Dnevnika za nastavnike prima zahtjev roditelja za opravdanjem izostanaka. Nakon obrade zahtjeva, roditelji dobivaju informaciju o ažuriranju izostanaka i mogu poslati dodatne napomene razredniku. Konačnu odluku o opravdanju izostanaka na temelju podataka dobivenih od roditelja donosi razrednik.

Uz to, nadogradnja je donijela i redizajnirano sučelje u web verziji e-Dnevnika za učenike i roditelje kao i u mobilnoj aplikaciji. Korisnicima je dostupna nova struktura i logika izbornika, uz mogućnost korištenja tamne teme za bolje iskustvo pregledavanja. U cilju olakšavanja pristupa ostalim CARNET-ovim uslugama za učenike i roditelje, uveden je katalog CARNET-ovih usluga s kratkim opisima i poveznicama na početne stranice svake usluge.

Dodatno, uz svaki nastavni predmet u e-Dnevniku je sada prikazan i informativni prosjek ocjena koji je vidljiv učenicima, roditeljima, ali i nastavnicima (iako, napomenimo, aritmetički prosjek ocjena nije nužno pokazatelj zaključene ocjene na kraju školske godine). Učenicima i roditeljima ujedno je vidljiv grafički prikaz ocjena, kao i izostanaka, po mjesecima za aktualnu školsku godinu.