„RCK ELPROS“: poučavanje učenika za mentore u gospodarstvu

 Filozofski fakultet u Osijeku aplicirao je prijavu i u postupku javne nabave izabran je za provođenje usluga edukacije za stjecanje znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu za potrebe provedbe projekta RCK ELPROS – UP.03.3.1.04.0015, koji provodi HGK Županijska komora Osijek. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Cilj je projekta podizanje kvalitete obrazovanja i obrazovnih rezultata usklađenih s potrebama tržišta rada, promicanje cjeloživotnog učenja i mobilnost radne snage, sukladno Programu za nove vještine i radna mjesta te jačanje učenja temeljenog na radu u skladu s potrebama tržišta rada. Projekt je usmjeren na provedbu aktivnosti usmjerenih na veću zapošljivost na tržištu rada u sektoru elektrotehnike i računalstva u Osječko-baranjskoj županiji.
Edukacije, koje obuhvaćaju četiri ciklusa predavanja i kreiranje priručnika za mentore u gospodarstvu (kroz obrazovne module: 1. Sustav strukovnog obrazovanja; 2. Pedagoške osnove obrazovanja učenika; 3. Planiranje, programiranje i izvođenje učenja i poučavanja u radnom okruženju; 4. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika), provodit će članice Odsjeka za pedagogiju, izv. prof. dr. sc. Renata Jukić i doc. dr. sc. Senka Žižanović u sklopu Centra za didaktičko-metodička istraživanja koji djeluje na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a predstavlja fakultetsko i sveučilišno središte za didaktička i metodička istraživanja.

web: https://www.ffos.unios.hr/