Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv. Nadalje, provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva, upravljanje projektom te promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva. Projekti financirani iz ovog Poziva moraju se provoditi na području grada Belog Manastira.

Razvoj poduzetništva u Belom Manastiru

Radi se o natječaju financiranom iz sredstava Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda i kroz koji je poduzetnicima na raspolaganju 4.250.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po prijavitelju iznosi 30.000,00 kn, a najviša vrijednost 500.000,00 kn. Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po de minimis potpori za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 85%.
NAPOMENA: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. Izmjenu Poziva koja uključuje promjenu roka od kojega se mogu prijavljivati projekti i koji je sada od 30.04.2018.g.

Cjelokupnu dokumentaciju natječaja možete pronaći na stranici   eFondovi.

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna. Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Natječaji u najavi:
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Natječaji u fazi nacrta:
Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
(ISO i slične norme)
Znakovi kvalitete

Objavljen je i Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. za 2018.g. koji si preuzmite na računalo kako bi pratili kad koji natječaj za sektor poduzetništva treba biti objavljen.