Raspored dvotjednog odvoza miješanog otpada za 2023. godinu

Obavještavamo korisnike koji su se putem Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada opredijelili za odvoz nerazvrstanog komunalnog otpada na dvotjednoj bazi, odnosno svaki drugi tjedan, kako ovim putem mogu provjeriti i preuzeti raspored prema kojem će se takav način organizacije odvoza provoditi u 2023. godini.

Raspored dvotjednog odvoza miješanog otpada za 2023. godinu:

MKO-2-odvoza-raspored-2023.Preuzmi

Ujedno, podsjećamo kako će se od 2023. godine redovni odvoz miješanog komunalnog otpada provoditi prema novom rasporedu lokacija odvoza.

Ponedjeljak: općine Draž, Popovac i Kneževi Vinogradi

Utorak: Beli Manastir i prigradska naselja

Srijeda: općina Darda

Četvrtak: općine Čeminac, Jagodnjak i Petlovac

Petak: općina Bilje