Radionice izrade baranjskog šokačkog veza

Zahvaljujući postojanju malobrojnih, ali izuzetno važnih nositelja umijeća izrade te djelovanju u kontinuitetu izvannastavnih aktivnosti Malih vezilja u Osnovnoj školi Draž, umijeće izrade baranjskih šokačkih vezova upisano je 2021. godine kao nematerijalno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U suradnji s članicama KUD-a „Seljačka sloga“ iz Gajića Evom Balatinac i Evom Kostolić u prostorijama Muzeja Slavonije sudionici radionice imali su priliku naučiti u tri dana kako šivati, porubiti te izraditi određeni oblik na platnenom materijalu. Na radionici je bio zastupljen prepoznatljiv baranjski šareni vez u karakterističnoj kombinaciji naizmjenično crvene, plave i crne boje, u tehnici veza brojem.