Radionica LAG-a za poljoprivrednike

Lokalna akcijska grupa-LAG Baranja organizirala je danas infoormativnu radionicu za poljoprivrednike s područja Baranje, koji su zainteresirani za prijavu na natječaj za Mjeru 4. „Ulaganje u fizičku imovinu“ „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Voditeljica Ureda LAG-a Lidija Dabić pojasnila je uvjete natječaja, realizacije  i načina prijave na Mjeru 4.