Radionica “Keramika iz jame”

Keramički su proizvodi sastavni dio čovjekova života tisućama godina. Iz paleolitskog lončarstva razvila se današnja suvremena keramika, a otvoreno paljenje u jami najstariji je poznati način paljenja keramike čiji razvoj možemo pratiti od starijeg kamenog doba i pojave najstarijih kultura. Paljenje u jami (pitfire) je završni proces, prethodno paljenih glinenih predmeta na niskim temperaturama (biskviti). Predmeti se smještaju u iskopanu jamu u zemlji i okružuju se zapaljivim materijalima kao što su drvo, lišće, metalni oksidi i soli, razne organske tvari i sl. Vrh jame zaštićuje se vlažnom glinom, krhotinama, većim komadima drveta ili metalnim pregradama. Keramika paljena u ovakvim pećima dobiva poseban izgled zbog interakcija plamena i supstanci koje se dodaju u jamu tijekom slaganja peći.

U prvoj fazi radionice studenti su u ateljeu za keramiku u zgradi Kiparstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku izradili skulpture od gline, nakon sušenja, izrađeni predmeti su paljeni u električnoj peći. Druga faza radionice održati će se na rukavcu Stare Drave kod Bilja pet kilometara od Osijeka. Ovom radionicom studenti primjenjuju znanja o osnovnim teorijama o glini i keramici kao materijalima, povijesti ovoga tradicionalnog obrta i umjetničke grane, s posebnim naglaskom na povijest i umjetnički izraz keramike naših krajeva.

Radionicu organizira Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost, smjer Kiparstvo. Sudjeluju studenti diplomskog studija odsjeka za Vizualnu i medijsku umjetnost Akademije: Domagoj Salonja, Josip Pratnemer, Valentina Damjanović, Filip Malovčak, Mislav Tadić, Niko Grgić, Manuela Babić i Maria Josipović.

Sponzori i donatori radionice su: Ministarstvo kulture i medija RH