Rad sa strankama Općina Petlovac

Poštujući i pridržavajući se svih epidemioloških mjera Jedinstveni upravni
odjel Općine Petlovac od 07.12.2020.g. rad sa strankama provodit će
isključivo telefonom ili elektronski, samo iznimno osobno uz prethodnu
najavu (ako se zahtjev ni na koji način ne može riješiti telefonom ili
mail-om)

*MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS:*

–          *Telefonskim putem na broj: 031/747-176*

–          *Faxom na broj: 031/747-060*

–          *E.mail:      **opcina@petlovac.hr*

*RAD BLAGAJNE SE OBUSTAVLJA*

U Općini dok traju epidemiološke mjere nije moguće vršiti plaćanje
komunalne naknade i dr. prihoda, isto se vrši putem pošte, banaka,
trg.objekata ili intern.bankarstvom

Osobe koje zbog nužnosti rješavanja zahtjeva, dogovorenih sastanaka i sl.,
uz prethodnu najavu telefonskim putem, dolaze u prostorije Općine *dužne su
na ulazu POZVONITI*, te uz obavezno korištenje maske evidentirati se na
samom ulazu.