Psihosocijalni rad sa djecom bez pratnje

Dva dvodnevna treninga trenera na temu:  „ Psihosocijalni rad sa djecom bez pratnje i žrtvama trgovanja ljudima“.

U okviru projekta IPA 2012 „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“ čiji je korisnik Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koji se provodi u suradnji tvrtke WYG savjetovanje d.o.o. i TECHED savjetodavne usluge d.o.o. Zagreb, s ciljem razvoja sveobuhvatnog okvira za unapređenje praćenja provedbe i mjerenje učinkovitosti mjera integrativne migracijske politike u RH, organizirat će se dva dvodnevna treninga trenera na temu:
„ Psihosocijalni rad sa djecom bez pratnje i žrtvama trgovanja ljudima“.

Projekt se provodi sa svrhom provedbe potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web sučelja za praćenje provedbe akcijskog plana za integraciju migranata kako bi se osiguralo unapređenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih, te stvorio prostor za vrednovanje (evaluaciju) učinka integrativne migracijske politike.
Ukupan iznos projekta iznosi 393.636, 60 EUR, od kojeg je 90% iznosa financirano iz programa IPA (354.272, 94 EUR), a 10% ugovorenog iznosa (39.363, 66 EUR) predstavlja nacionalno sufinanciranje.

Treninzi za trenere „Psihosocijalni rad s djecom bez pratnje i žrtvama trgovanja ljudima“ organizirat će se i provoditi u Osijeku 30.11./1.12.2017. godine u Hotelu Osijek i u Zagrebu 7./8.12.2017. godine u hotelu Antunović.
Treninzi se provode s ciljem informiranja i senzibiliziranja sudionika, djelatnika Centara socijalne skrbi te Dječjih i odgojnih domova, na specifične i slojevite potrebe i prava djece žrtava trgovanja ljudima i djece bez pratnje. Uz navedeno je naglasak na značaju vlastite osobne i profesionalne uloge i razine odgovornosti u procesu skrbi i podrške djeci žrtvama trgovanja ljudima i djeci bez pratnje, sa svrhom što učinkovitije identifikacije specifičnih potreba, rizika i usklađivanja intervencija usmjerenih na ostvarenje prava i dobrobiti djece žrtava trgovanja ljudima i djece bez pratnje.


(priopćenje za medije)