Prve nedjelje u svibnju održavaju se ‘manjinski izbori’, kreću edukacije

Za manje od dva mjeseca, 7. svibnja, pripadnici nacionalnih manjina diljem Hrvatske šesti će put birati manjinska vijeća i predstavnike čija je zadaća zauzimanje za bolji status manjina, za njihovo sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Manjinski izbori održavaju se prve nedjelje u svibnju, svake četvrte godine, raspisuje ih vlada koja određuje jedinice, tj. županije, gradove i općine u kojima će se provesti.

Uvjeti za biranje predstavnika

Prema dostupnim, neslužbenim podacima, ovoga svibnja članove manjinskih vijeća trebalo bi birati 14 nacionalnih manjina, a svoje predstavnike njih 19.  

Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se u županijama, gradovima i općinama u kojem pripadnici pojedine manjine čine najmanje 1.5 posto stanovništva, u gradovima i općinama u kojima živi više od 200 pripadnika pojedine manjine te u županijama u kojima ih živi više od 500.

Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, a na području županije, grada, općine, živi najmanje 100 pripadnika manjine, njeni predstavnici biraju svog predstavnika. U općinska manjinska vijeća bira se 10 članova, gradska 15, u županijska i manjinsko vijeće Grada Zagreba 25 članova.

Članove manjinskih vijeća i predstavnike mogu kandidirati manjinske udruge i birači, tj. najmanje 20 pripadnika manjine s područja općine, 30 grada i 50 s područja županije. Troškovi izbora financiraju se iz proračuna jedinice u kojoj se održavaju. 

DIP-ove edukacije uoči izbora

Kako bi pripremilo sve uključene u izborni proces, Državno izborno povjerenstvo (DIP) od ovog ponedjeljka počinje ciklus edukacija koji kreće iz Zagreba, najavio je novi-stari glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Hina