Promicanje jednakih prilika i integracije djece u nepovoljnom položaju

U eri kada se obrazovanje i zdrav razvoj djece smatraju temeljnim pravima svakog pojedinca, projekt „Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh“ predstavlja primjer izvanrednog napora Grada Belog Manastira u stvaranju inkluzivnog obrazovnog okruženja za djecu u nepovoljnom položaju.

Projekt je pokrenut kao odgovor na prepoznate izazove u obrazovanju i skrbi za djecu u nepovoljnom položaju. Ova djeca često su suočena s brojnim preprekama, uključujući ekonomske teškoće, obiteljske probleme ili druge faktore koji otežavaju njihovo sudjelovanje u obrazovnom sustavu i njihovu integraciju u društvo.

Dio je Intervencijskog plana Grada Belog Manastira, vrijedan 1.719.646,00 kn (228.236,25 eur), trajao je od 30. travnja 2020. do 30. travnja 2023. godine, a provodio se u partnerstvu s Dječjim vrtićem Cvrčak Beli Manastir. Aktivnosti su obuhvaćale pripremu i provedbu aktivnosti specifičnog programa usmjerenog na sportske sadržaje, provedbu terapeutskih aktivnosti i senzibiliziranje javnosti o potrebama djece u nepovoljnom položaju, edukacijske aktivnosti, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administracija, dok je projektni tim vodio Petar Tokić. Kroz projekt je razvijen sportski program Područnog vrtića u Branjinom Vrhu kao poticaj djeci na bavljenje sportskim aktivnostima te je opremljena senzorna soba namijenjena radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Odgojiteljica u mlađoj dobnoj skupini Područnog vrtića Branjin Vrh, Vesna Živaković, kaže kako su vrlo zadovoljni obnovljenim vrtićem i novim mogućnostima..

Ciljevi projekta bili su stvoriti inkluzivan i poticajan okoliš za djecu koja su se nalazila u nepovoljnom položaju:

  1. Uređenje Doma Branjin Vrh: Modernizacija i poboljšanje uvjeta u Domu Branjin Vrh kako bi se osiguralo sigurno i poticajno okruženje za obrazovanje i skrb djece u nepovoljnom položaju.
  2. Podizanje kvalitete obrazovanja: Poboljšanje kvalitete obrazovnih programa i usluga prilagođenih potrebama djece u nepovoljnom položaju kako bi se omogućilo njihovo puno sudjelovanje u procesu učenja.
  3. Socijalna integracija: Promicanje socijalne integracije djece u školskoj i široj zajednici kako bi se smanjila stigmatizacija i potaknula njihova aktivna uloga u društvu.

Rezultati Projekta

  1. Bolji uvjeti za djecu: Uređenje Doma Branjin Vrh stvorilo je siguran i poticajan dom za djecu u nepovoljnom položaju, pružajući im osnovnu skrb i obrazovanje.
  2. Povećana socijalna integracija: Djeca su imala priliku sudjelovati u školskim i izvannastavnim aktivnostima, čime se poticala njihova socijalna integracija i razvoj vještina.
  3. Podrška obiteljima: Projekt je također pružio podršku obiteljima djece u nepovoljnom položaju kroz savjetovanje i edukaciju, kako bi se stvorili stabilni domaći uvjeti.
  4. Dugoročni utjecaj: Projekt ima dugoročan utjecaj na poboljšanje obrazovnih i socijalnih ishoda za djecu u nepovoljnom položaju, pridonoseći smanjenju socijalnih nejednakosti u društvu.

Projekt „Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin Vrh“ predstavlja primjer kako ulaganje u obrazovanje i podršku djeci u nepovoljnom položaju može pozitivno utjecati na njihovu budućnost i doprinijeti izgradnji inkluzivnog društva.

Ovaj projekt odražava predanost Grada Belog Manastira stvaranju pravednijeg društva i osiguranju jednakih prilika za sve njegove građane, bez obzira na njihov početni položaj.