Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture

Održana je uvodna konferencija projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir.

Baranjski vodovod s projektnim partnerom Gradom Belim Manastirom započeo je provedbu projekta financiranog putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., s ciljem smanjenja gubitka pri vodoopskrbi, očuvanjem okoliša crmorskog sliva, usklađenje s propisima Europske unije, te direktivama o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Zamjenica gradonačelnika Belog Manastira Svetlana Žarković izrazila je zadovoljstvo projektom koji će odvodnju učiniti dostupnu većem broju stanovnika Belog Manastira i prigradskih naselja.

Svetlana Žarković, zamjenica gradonačelnika Belog Manastira

Tanja Bartolić, članica projektnog tima ispred Baranjskog vodovoda, najavila je kako bi do kraja 2022. godine mještani prigradskih naselja mogli biti priključeni na kanalizaciju. Odradit će se priprema za 840 priključaka na sustav javne odvodnje, a zbog većeg broja korisnika, nužno je povećati kapacitete pročišćavanja otpadnih voda.

Tanja Bartolić

Financiranje projekta osigurat će se sredstvima Europske unije u iznosu od 72,10% prihvatljivih troškova, odnosno 84.133.031,00 kn. Preostali iznos od 32.549.931,00 kuna osigurat će se zajednički iz državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda, proračunskim sredstvima Grada Belog Manastira kao i sredstvima Baranjskog vodovoda prikupljenim iz naknade za razvoj.

U sklopu projekta izradit će se studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, izgraditi ili adaptirati vodnokomunalna infrastrukture, pripremiti natječajna dokumentacija, te se provoditi jasna komunikacija s javnošću i krajnjim korisnicima.

Cilj projekta je izrada svih potrebnih dokumenata i dozvola za dostizanje 100%-tne mogućnosti priključka na vodnokomunalnu infrastrukturu u Gradu Belom Manastiru i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šumarina i Šećerana te detekcija lokacija gubitaka i smanjenje istih na vodoopskrbnoj mreži.

Pretpostavljeni obuhvat projektne dokumentacije:
– Proširenje i rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 16.000 ES
– Dogradnja kanalizacijskog sustava u Gradu Belom Manastiru: do 1,5 km
– Dogradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Šećerana: do 3,5 km
– Izgradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Šumarina: do 5 km
– Dogradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Branjin Vrh: do 12 km
– Izrada studijske dokumentacije za analizu gubitaka na vodoopskrbnoj mreži
– Nabavka novog rovokopača, canal-jet vozila i fekalnog vozila.

Dalibor Radman iz tvrtke Radman Konzultnig d.o.o. ističe kako će stanovnici Belog Manastira osjetiti razliku u klimatskim promjenama.

Dalibor Radman