Program poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021. – 2024. godine

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Popovac za razdoblje 2021.- 2024. godine u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

MJERA 2.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

MJERA 3.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma

MJERA 4.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu

MJERA 5.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA POPOVAC
Vladimira Nazora 32
31303 POPOVAC
S naznakom – „ZA POTPORE U PODUZETNIŠTVU I TURIZMU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev, a natječaj je otvoren do 30. studenog 2024. godine.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

Obrasci potrebni za podnošenje zahtjeva nalaze se na sljedećoj poveznici: https://popovac.hr/javni-poziv-za-provodenje-mjera-iz-programa-poticanja-poduzetnistva-i-turizma-na-podrucju-opcine-popovac-za-razdoblje-2021-2024-godine/

Općina Popovac