Program „EU za zdravlje” stupio na snagu

Program „EU za zdravlje” znatno će doprinijeti oporavku nakon pandemije bolesti COVID 19 jer će poboljšati zdravlje Unijina stanovništva, pomoći u borbi protiv prekograničnih prijetnji zdravlju i povećati pripravnost i sposobnost Unije da, kao dio buduće snažne europske zdravstvene unije, učinkovito odgovori na buduće zdravstvene krize.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Danas smo zacrtali novi smjer za zdravstvenu politiku EU-a. Stupanjem na snagu našeg programa „EU za zdravlje” dobili smo alate i pomoć za uvođenje dugoročnih promjena u području javnog zdravlja. Dosad nezabilježeni proračun od 5,1 milijarde eura omogućit će nam ciljana ulaganja kako bismo poboljšali pripravnost za krizu te izgradili jače, otpornije i pristupačnije zdravstvene sustave. Naši građani to s pravom očekuju od europske zdravstvene unije.

Program „EU za zdravlje” ambiciozan je i namjenski program financiranja za razdoblje 2021. – 2027., a cilj mu je pružiti visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja u svim politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje”. Program „EU za zdravlje”, koji je Komisija predložila 28. svibnja 2020., Unijin je odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, koja je uvelike pogodila medicinsko i zdravstveno osoblje, pacijente i zdravstvene sustave u Uniji. Taj je program najveći zdravstveni program u monetarnom smislu, a sredstva su namijenjena državama članicama, zdravstvenim organizacijama i nevladinim organizacijama.

Program će provoditi nova izvršna agencija, Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo, koja s radom započinje 1. travnja.

(europa.eu)