Produljen rok za “Pametna sela”

Povjerenstvo za odabir projektnih ideja “Pametna sela” na području Osječko-baranjske županije na svojoj sjednici održanoj 28. lipnja, temeljem članka 9. stavka 1. Odluke o dodijeli nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije, donijelo je odluku o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije.

Rok za prijavu na navedeni javni natječaj produljen do 23. srpnja 2021. godine.

Više o javnom natječaju na: http://www.obz.hr/index.php/pametna-sela/javni-natjecaji