Predstavljeni dronovi nad beljskim poljima

Na poljima pored Mirkovca danas je predstavljen najsuvremeniji nadzor usjeva, odnosno precizne poljoprivrede uz korištenje dronova i najsuvremenije poljoprivredne mehanizacije. Radi se o korištenju dronova koji se nadgledaju usjevi i procjenjuje gdje su potrebne intervencije u gnojidbi i primjeni zaštite. Nakon snimanja dronovima podaci odlaze izravno u kompjutorski opremljene traktore, koji mogu izravno intervenirati na dijelovima gdje je intervencija potrebna. Takve domete poljoprivredne proizvodnje predstavili su  direktor Belja Davor Bošnjaković i direktor PC Ratarstvo Krešimir Grgić.
Ovim se načinom ostvaruju uštede i do 30 posto u primjeni gnojiva i znatne uštede na gorivu. Snimanje bespilotnim letjelicama planiramo primijeniti i na sustav navodnjavanja, odvodnje i zaštte bilja, kao i na sjetvu kukuruza,  rekao je direktor Bošnjaković.
{mp3}bosnjakovic{/mp3}

Kreator dronova je umirovljeni časnik Hrvatske vojske Milivoj Hucaljuk, koji na usavršavanju bespilotnih letjelica radi od 1991. godine. Danas je umirovljeni časnik i svoja iskustva primjenjuje u  poljoprivredi…
{mp3}hucaljuk{/mp3}

U mirkovačkim prostorima Agro Akademije predstavljen je širi koncept precizne gnojidbe s konkretnim primjerima korištenja računalnog sustava razvijenog za potrebe precizne poljoprivrede.
Belje je započelo preciznu poljoprivredu prije sedam  godina, a korištenje dronova za nas predstavlja kvalitativni iskorak koji nam omogućuje da svoje poslove realiziramo točnije i brže.  Riječ je o suvremenoj poljoprivredi novog doba jer nam prikupljanje podataka koje ne vidimo sa zemlje daje mogućnost ranog detektiranja bilo kojeg problema na usjevima i pravovremenu reakciju. Danas dronove koristimo za vizualno praćenje stanja usjeva, rano otkrivanje bolesti i štetnika te prikupljamo i brojne informacije koje su nevidljive ljudskom oku kao što je NDVI-bujnost biomase. , rekao je direktor PC Ratarstva u Belju Krešimir Grgić.