Predavanje o stepolikoj livadi u Bilju

U Osnovnoj školi Bilje danas je predstavljen projekt Raznolikost flore Biljske stepe – Spomenik prirode, kojega je biljskim učenicima predstavila Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u suradnji s Odjelom za Biologiju osječkog Sveučilišta Upravo je dio biljskog groblja proglašen jedinom preostalom stepolikom livadom u Hrvatskoj. Radi se o neobičnoj livadnoj fitocenozi koja zauzima otprilike pola hektara površine.  Fitocenološkom analizom utvrđeno je da se radi o jedinoj preostaloj stepolikoj livadi u Hrvatskoj. Zabilježeno je oko 140 biljnih vrsta, od kojih su neke rijetke i ugrožene, primjerice  crnkasta sasa, išarana perunika, mađarski divokozjak.Kako ovaj travnjak predstavlja posljednji ostatak stepolike livade u Hrvatskoj, botaničari su zaključili da je potrebno hitno riješiti zakonski i imovinski status površine, kako bi se mjerama kontroliranog  košenja i paljenja zadržao ovaj tip vegetacije.  Predstavnici Agencije ravnatelj Gordan Matković,stručna voditeljica Ivana Buzuk te predstavnici Odjela za Biologiju Sveučilišta Tanja Luna Pfeiffer i Dubravka Špoljarić Maronić. Vijeće Općine Bilje donijelo je 2000. godine Zaključak o prijedlogu pokretanja postupka za zaštitu stepe na groblju u Bilju, što je prihvaćeno od strane Skupštine Osječko-baranjske županije te je travnjačka površina na biljskom groblju proglašena je spomenikom prirode. Nakon predavanja učenici i predavači posjetili su stepoliku livadu.