Predavanje ‘Dvorci i fenjeri’

Centar za kulturu Grada Belog Manastira, organizira predavanje o starim fenjerima u sklopu projekta „Dvorci i fenjeri“, 22. travnja 2022. (petak) u 13.00 sati u Etnološkom centru baranjske baštine.

Predavač je prof. Miroslav Kern, predsjednik Udruge „Svjetlost Fenjera“ i strastveni kolekcionar starih fenjera. Na predavanju će se govoriti o načinu rada petrolejskih lampi i fenjera, proizvodnji fenjera u svijetu i na području Hrvatske, o uporabi petrolejskih lampi i fenjera te će se demonstrirati paljenje i gašenje fenjera.

Prva elektrana za opće potrebe u Baranji puštena je u rad 1936. godine, a do tadasu se za rasvjetu koristile petrolejske lampe i fenjeri.