Pozovi za zdravlje

Priopćenjem se oglasila Hrvatska ljekarnička komora vezano za projekt „Pozovi za zdravlje – izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda oboljelima od kroničnih bolesti u izolaciji/samoizolaciji  i teško pokretnim osobama“

Riječ je o projektu  Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog Crvenog križa – telefonskog savjetovanja i izdavanja lijekova u domu oboljelih od kroničnih bolesti u izolaciji/samoizolaciji  i teško pokretnih osoba“.
Cilj projekta je osigurati kontinuitet opskrbe lijekovima i ljekarničkog savjeta svima pogođenima ovom epidemijom na stručan, siguran i zakonit način, kao i spriječiti kršenja propisanih mjera, ograničenja kretanja i pomoći oboljelima od kroničnih bolesti u izolaciji/samoizolaciji  i teško pokretnim osobama.

Projekt bi provodili telefonski na način da bi gore navedene osobe bile spojene s pozivnim centrom Hrvatske ljekarničke komore kako bi im se pružio odgovarajući ljekarnički savjet i organiziralo izdavanje lijekova u njihovom domu od strane ljekarnika-volontera.

Usmjereni smo na izdavanje lijekova pacijentima kojima je dodijeljena mjera izolacije ili samoizolacije, nemoćnim i nepokretnim osobama koje su u mreži socijalnih službi te transplantiranim, onkološkim i drugim imunokompromitiranim pacijentima kojima je važno da ne izlaze iz svojih domova u uvjetima epidemije.
U projektu će za Hrvatski Crveni križ volontirati magistri farmacije s odobrenjem za samostalni rad (licencom) u trajanju od 4 ili 8 sati dnevno (ovisno o dostupnosti).

Hrvatska ljekarnička komora je kratkom vremenu zaprimila prijave 120 ljekarnika-volontera koji će na području cijele Republike Hrvatske pružati uslugu izdavanja lijeka u domu naših pacijenata.

Projekt je zamišljen na način da se izdavanje lijeka provodi uz najvišu razinu sigurnosti za pacijente. Stoga smo putem aplikacije osigurali sljedivost lijeka od inicijalnog poziva pacijenta do zadnjeg koraka, a to je izdavanje u domu pacijenta i savjetovanje o terapiji.
Pacijenti će uslugu ljekarnika moći zatražiti putem besplatnog telefona Hrvatskog Crvenog križa 0800 11 88 ili na izravni broj pozivnog centra Komore 072 700 222.

Projekt uključuje:
1.    Pozivni centar –besplatni telefon Hrvatskog Crvenog križa 0800 11 88 i izravni broj pozivnog centra Hrvatske ljekarničke komore 072 700 222;
2.    Aplikaciju koja će pratiti distribuciju lijeka od poziva pacijenta do izdavanja lijeka;
3.    Stručne osobe – ljekarnike s odobrenjem za samostalni rad (licencom) koji će na adresi pacijenta savjetovati i izdati lijek;
4.    Povratnu informaciju o preuzimanju i razumijevanju terapije od strane pacijenta.

Za vrijeme epidemije COVID-19 virusom u Republici Hrvatskoj pacijenti su nakupljali veće količine bezreceptnih lijekova zbog straha od nestašice. Iako je riječ o bezreceptnim lijekovima koje pacijenti mogu sami kupiti bez liječničkog recepta, oni su i dalje lijekovi koji imaju svoje djelovanje, potencijalne nuspojave i važno ih je uzimati odgovorno i provjeriti interakcije lijekova sa kroničnom terapijom koju pacijenti uzimaju.

Putem pozivnog centra pacijenti će moći zatražiti i savjet o novim terapijama koje su im propisane te provjeriti kompatibilnost nove terapije s lijekovima koje koriste od ranije”navodi se u priopćenju HLJK.