Poziv za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Grad Beli Manastir je jedan od partnera u projektu ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada. Upućen je javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju, osobe koje ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, kao osobe sa invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i slično iz  Belog Manastira, Branjinog Vrha, Šumarine i Šećerane mogu se prijaviti u Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, prvi kat, soba 220, svaki dan od 7,00 do 15,00 sati, gdje će popuniti obrazce sa podacima.

Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.“