Poziv- Općina Popovac – obavijest za prijavu šteta od prirodne nepogode suše

opcina popovac
opcina popovac

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta – suše na području Općine Popovac, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 05.09.2022. proglasio prirodnu nepogodu sušu.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, višegodišnjim nasadima, šumama, ribi uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – sušom da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Popovac.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati

i to zaključno do 13. rujna 2022. (naknadna prijava nije moguća).

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika s jasno označenim arkod brojevima – česticama i kulturama na kojima se nalazi šteta, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.), priloženu izjavu, te presliku žiro-računa.

Obrazac za prijavu štete PN možete dobiti u Općini Popovac ili na web stranici www.popovac.hr.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 098 349921.