Povrat poreza manji za najmanje trećinu

Umjesto Zakona o Područjima od posebne državne skrbi, od nove godine na snazi je Zakon o regionalnom razvoju, koji je doveo do ukidanja dijela prava poreznih obveznika. Jedino je Općina Jagodnjak zbog svoje nerazvijenosti svrstana u 1. skupinu potpomognutih područja i građani te općine će najmanje osjetiti promjene. U Jagodnjaku je osobni odbitak sa 3.840 kuna biti smanjen na 3.200, a ostatak Baranje pada na 2.700 kuna. Najveći dio poreznih obveznika će izmjene osjetiti na povratu poreza, odnosno povrat je smanjen u prosjeku za trećinu ili više, ovisno o broju uzdržavanih osoba. Prema informacijama iz Porezne uprave ispostave Beli Manastir i ove se godine do kraja veljače očekuje oko 13.000 poreznih prijava.
Ove godine je u primjeni Zakon o regionalnom razvoju, kojim se smanjuje dio prava na Potpomognutim područjima. Očekujemo isti broj poreznih prijava kao i prošle godine, rekao je voditelj belomanastirske porezne ispostave Damir Šimatić.
Porezni obveznici su pozvani da izbjegnu posljednje dane veljače, do kada se podnose prijave i tako izbjegnu velike gužve.