“Povelja lokalne samouprave” Osječko-baranjske županije

Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu “POVELJE LOKALNE SAMOUPRAVE” OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 18. ožujka 2022. godine.

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 7/95. i 2/97.), Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije P O Z I V A građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu “POVELJE LOKALNE SAMOUPRAVE” OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

“Povelja lokalne samouprave” Osječko-baranjske županije javno je priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.

        “Povelja lokalne samouprave” dodjeljuje se za:

–      znanstvenu i znanstveno-istraživačku djelatnost i publicistiku kojom se pridonosi spoznavanju i produbljivanju spoznaja o lokalnoj samoupravi, iznalaženju znanstveno zasnovanih praktičkih rješenja i na drugi način pridonosi jačanju teorijske osnove lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj,

–      značajnu djelatnost i izuzetne rezultate u organiziranju jedinica lokalne samouprave i djelovanju njihovih tijela,

–      najbolje rezultate u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave kojima se osiguravaju uvjeti za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje te jedinice, podiže razina standarda življenja i djelovanja u naselju, te osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području Županije,

–      osobite zasluge u razvijanju odnosa suradnje jedinica lokalne samouprave i lokalnih vlasti u zemlji i inozemstvu.

        “Povelja lokalne samouprave” može se dodijeliti pojedincima, jedinicama lokalne samouprave i drugim pravnim osobama koji žive odnosno djeluju na području Županije.

        Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 18. ožujka 2022. godine.