Povećanje nezaposlenosti u Baranji

Završetkom sezone na Jadranu i još jednog ciklusa javnih radova, povećala se nezaposlenost u Baranji. S današnjim danom u evidenciji Zavoda za zapošljavanje je 2.750 nezaposlenih, oko 200 više nego prošli mjesec. U javnim radovima od ukupno 300 -tinjak angažiranih tijekom godine, ostao je samo manji dio radnika, s tim da Općina Bilje ne ulazi u statistiku. Na razini županije također se bilježi povećanje broja nezaposlenih i sada ih je oko 15.500 za oko 600 više nego u listopadu ili oko 2.000 manje nego u studenom prošle godine. Početkom studenog poslodavci su na razini županije prijavili 1.300 slobodnih radnih mjesta, oko 60 više nego prethodnog mjeseca. Najveći broj slobodnih radnih mjesta iz obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te građevinarstva. Za razliku od baranjskih općina Beli Manastir i dalje bilježi pad broja nezaposlenih i on je sada oko 780 osoba, u Dardi je povećan na 620, Općini Kneževi Vinogradi 330. Općina Popovac ima 170 nezaposlenih,  Draž 205 i Čeminac 180. Općina Petlovac i Jagodnjak bilježe oko 250 nezaposlenih osoba.