POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU DOMA KULTURE U DRAŽU

Implementacija projekta rezultirati će izgradnjom suvremenog Doma kulture u Općini Draž.

Glavni cilj projekta je izgradnja Doma kulture u naselju Draž za javnu i društvenu namjenu za potporu radu i djelovanju neprofitnih organizacija i gospodarstvenika, realizaciju kulturnih i društvenih potreba mještana općine, unaprjeđenja ljudskih resursa i pružanje edukativnih usluga, te za više drugih namjena. Izgradnjom zgrade u lokalnoj zajednici osigurati će se adekvatni prostori za djelovanje društvenih i kulturnih udruga prilagođavajući prostor raznim događajima, omogućit će se provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i poboljšati kvaliteta života podizanjem društvene i komunalne infrastrukture.


Općina Draž