Postavljena fotonaponska elektrana na Kući Baranjskog kulena

Postavljena je fotonaponska elektrana na Kući Baranjskog kulena osigurana kroz projekt One Sun Connecting North and South čiji je nositelj Regionalna agencija Sjever. Vrijednost projekta je 37.334,88 eura, od čega je 85% sufinancirano iz fondova EU i Norveškog financijskog mehanizma.

Preuzeto s FB Grad Beli Manastir – Gradska uprava