Popovac – sufinanciranje udžbenika

sufinanciranje udzbenika
sufinanciranje udzbenika

Općina Popovac u cijelosti će sufinancirati nabavku radnih bilježnica i mapa za učenike osnovne škole s mjestom prebivališta na području Općine Popovac koje će ih dočekat na školskim klupama prvi dan škole, te udžbenike srednjoškolcima.

 

 

Općina Popovac sufinancira i nabavku udžbenika za učenike srednjih škola sa 750,00 kn po učeniku.

Zahtjevi se mogu predati poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32 ili osobno u uredu općine.

Rok za predaju zahtjeva je 30. rujna 2020. godine.

Napomena: Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike srednjih škola može se preuzeti u prostorijama Općine Popovac ili na www.popovac.hr