Ponovno raste nezaposlenost

Nakon nekoliko mjeseci smanjenja, početkom studenog zabilježen je ponovni porast nezaposlenih Baranjaca. Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje trenutačno je 5.700 osoba bez posla, što je za 400 osoba više nego prošlog mjeseca. Razlozi povećanja leže u završetku sezonskih poslova u voćnjacima i vinogradima te građevini. U odnosu na početak studenoga prošle godine, broj nezaposlenih je još uvijek manji za oko 400 osoba, a  na razini Županije oko 2.000, a trenutačna brojka nezaposlenih u Osječko baranjskoj županiji je 31.400. Najveće povećanje nezaposlenosti bilježi se u Belom Manastiru za 100 osoba pa je početkom studenog bilo 1.370. U općini Darda broj je povećan za 30-ak osoba pa je sada oko 1.030, manji pad je u Kneževim Vinogradima, gdje je u evidenciji oko 600 osoba. U općini Bilje povećan je na 540,  a u općinama Popovac i Petlovac evidentirano je par osoba manje nego prošli mjesec oko 340. U Općini Čeminac broj je povećan za 40-ak osoba i sada je oko 350, a u Dražu oko 400 te u Općini Jagodnjak 10-ak manje pa je sada 410 nezaposlenih.