Pokazna vježba CK Darda

U organizaciji Općinskog društva Crvenog križa Darda u subotu je održana pokazna vježba ”Kodovi sigurnosti na vodi i uz vodu”. Vježba je provedena kao dio projekta Hrvatskog Crvenog križa koji se provodi na razini Nacionalnog društva Crvenog križa. Vježba ima preventivni karakter sa osnovnim ciljem edukacije stanovništva i upoznavanja sa kodovima sigurnog ponašanja pri boravku na kupalištima. Ovo je bila i prilika za uvježbavanje postupaka pružanja prve pomoći utopljeniku sa naglaskom na pravilno provođenje postupka reanimacije i na taj način spašavanje života.