Počinje gradnja Čingi lingi Čarde

Počela je gradnja novog Čingi Lingi Čarde, jednog od najpopularnijih ugostiteljskih objekata u Baranji, Osijeku i šire. Popularni Čingoš srušen je tijekom okupacije Baranje, a prema tvrdnjama načelnika Općine Bilje Željka Cickaja, koji je dao suglasnost na projekt, investitori će u najvećoj mjeri zadržati staru vizuru Čarde. Rok gradnje je godinu dana.

{mp3}2019/cickaj cingos{/mp3}