Podjela štedljivih žarulja u Belom Manastiru

Grad Beli Manastir nastavlja s provedbom projekta „Pametni grad Beli Manastir“ i kreće s podjelom energetski učinkovitih žarulja svojim građanima. Svi građani koji su korisnici usluga Centra za socijalnu skrb Beli Manastir imaju prvenstvo pri podjeli žarulja, a svi građani Romske manjine za preuzimanje žarulja mogu se javiti u Vijeće romske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru i Udrugu romskog prijateljstva Luna.

Za podizanje žarulja potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Razlog tomu je što projekt želi prvenstveno osigurati smanjenje troška električne energije kroz podjelu i instalaciju energetski učinkovitih žarulja stanovništvu Grada Belog Manastira i pripadajućih naselja koje ima najmanje prihode.

Građanima će biti podijeljeno 3.350 energetski učinkovitih žarulja, a aktivnost podjele žarulja provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, Vijećem romske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru, Udrugom romskog prijateljstva Luna i tvrtkom Baranjska čistoća d.o.o.

Projekt financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grad Beli Manastir, pa ovim putem molimo sve predstavnike medija da nam pomognu u informiranju građana objavom ovog poziva.

RASPORED PODJELE:

26.08.2016. u 11 sati u Branjinom Vrhu – Trg

26.08.2016. u 12:30 sati u Šumarini – Trg

26.08.2016. u 14 sati u Šećerani – pored slastičarne

03.09.2016. od 10 do 12 sati u Belom Manastiru – Trg