Paulić u Brifingu o zbrinjavanju otpada

Prelazak na euro i inflacija nije utjecala na pozitivno poslovanje Baranjske čistoće, pa tako neće utjecati i na povišenje cijena usluge odvoza otpada. Direktor čistoće Damir Paulić ističe kako se trošak zbrinjavanja konstantno povećava, ali se tvrtka za sadas tim dobro nosi.

I dalje je veliki pritisak iz EU da se smanjuje komunalni otpad, a iako se uspjelo gotovo prepoloviti količine, nakon početka sortiranja otpada i dalje se traži smanjenje. Poseban su problem pravne osobe koje je teško natjerati na sortiranje otpada .Naglasio je kako Ćistoća i dalje dijeli kontejnere za biootpad te da odvozi manje količine građevinskog otpada iz kućnih potreba.