Paulić u Brifingu o cijenama i reciklaži

Direktor Damir Paulić
Damir Paulić

Cijene odvoza otpada u Baranji te ostale komunalne i ekološke teme vezane za Baranjsku čistoću bile su teme emisije  Brifing. Gost je bio direktor Damir Paulić, koji je za srpanj ili kolovoz najavio primjenu novog načina obračuna i ritma odvoza komunalnog otpada. Radi se o primjeni nove zakonske odredbe, prema kojoj bi se  državnom proračunu plaćala svaka tona otpada. Posljednjih mjeseci bilo je puno polemike oko smanjivanja odvoz komunalnog otpada svaki tjedan na svaki drugi. Paulić tvrdi kako je i Zakon propisao dva odvoza mjesečno, ali se Baranjska čistoća ipak suzdržala od primjene. Međutim, to je način da se, uz podjelu kontejnera za biootpad , smanji količina ukupnog komunalnog  otpada. Dodao je kako će se nakon Grada Belog Manastira podjela nastaviti i u ostalim baranjskim mjestima.

Na nedavnoj koordinaciji baranjskih načelnika bilo je polemike oko rada reciklažnih dvorišta. Načelnici tvrde kako bi se trebao povećati odvoz otpada iz reciklažnih dvorišta, a poseban problem je u Bilju, gdje je izostao dogovor Općine Bilje i Baranjske čistoće, tako da je prestao odvoz. Paulić tvrdi kako Bilje ima veću količinu otpada od svih baranjskih općina zajedno i to se mora riješiti  boljim nadzorom ulaza.