Otpad i dalje aktualna tema

Zar nije bitnije smeće počistiti, a ne utvrđivati čije je-pita se predsjednik GO SDP-a Marko Bogatić u današnjem priopćenju u kojem iznosi i prijedloge riješavanja tog problema,

Predugo traje pravno i medijsko prepucavanje oko toga tko je kriv i odgovoran za održavanje grada čistim. Otpad u centru grada ne smije biti slika našega grada. Ovako se ne vodi grad!

Naš prijedlog za rješavanje ovoga problema u četiri koraka:

odvoziti češće selektirani otpad iz centra grada (papir, plastika);
• poslovni subjekti moraju imati svoje zasebne spremnike za otpad;
• osigurati u proračunu grada sredstva za sufinanciranje uređenja prostora za spremnike za otpad (nije garancija da pojedinci i onda neće nepropisno odlagati otpad);

• uz pomoć nadzornih kamera pronaći i sankcionirati prekršitelje.

Građane ne zanima tko se ne pridržava pravila, građani žele i zaslužuju imati čist grad. Uvijek će biti onih koji će svoj otpad prebacivati “preko ograde” ili ostaviti bilo gdje, ali tada nadležne službe, koje su za to plaćene i to im je funkcija, trebaju reagirati. Isto su tako dužni taj otpad očistiti, jer zato plaćamo odvoz otpada i zato plaćamo komunalnu naknadu. Većina građana želi i selektira otpad, a dužnost nadležnih je grad održavati čistim i stvoriti uvjete da ostane čist. Mi iz SDP-a nudimo rješenje problema.

Na gradonačelniku Tomislavu Robu i na odgovornima u Baranjskoj čistoći je ili da trajno riješe ovaj problem ili da puste nekom drugom da ga konačno riješi. Ovo nije ni približno najveći problem u našem gradu, ali kako će ovakva vlast rješavati veće probleme kad ne mogu riješiti ni nekoliko „hrpa” smeća u centru grada. Vrijeme je da se preokrene smjer djelovanja grada i gradskih poduzeća kako bi bili na usluzi građanima, a ne da sami sebi budu svrha.Grad može i mora biti čist!”-zaključuje Bogatić.