Općina Popovac – Radionice o pravilnom odvajanju otpada

Načelnik Općine Popovac poziva na Radionice o PRAVILNOM ODVAJANJU OTPADA U KUĆANSTVIMA I KORIŠTENJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA koje će se održati u četvrtak 17. studenog.

Radionica 1.: Društveni dom Popovac, Vladimira Nazora 32, Popovac s početkom od 11,30 do 12,30 sati

Radionica 2.: Društveni dom Popovac, Vladimira Nazora 32, Popovac s početkom od 12,30 do 13,30 sati

Radionica 3.: Društveni dom Kneževo, Osječka ulica 7, Kneževo s početkom od 12,30 do 13,30 sati

Radionica 4.: Društveni dom Branjina, Davora Kokanovića 12, Branjina s početkom od 13,30 do 14,30 sati