Općina Darda povukla najviše sredstava iz EU

U razdoblju od 2017. do 2019. godine općine su povukle iz EU 695 milijuna kuna, a čak deset puta više 2019. godine u odnosu na 2017. godinu. Najveći udio povučenih sredstava imaju općine na području Slavonije i Baranje, za što je zaslužan program za Slavoniju, Baranju i Srijem. Općina Darda je u trogodišnjem razdoblju povukla čak 6 posto od ukupnog iznosa, četiri općine imaju više od dva posto udjela, deset više od jedan posto i ostale ispod 1 posto.

Prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. godine Hrvatskoj je na raspolaganju 10,7 milijardi eura, odnosno 81,56 milijardi kuna, a do 25. ožujka ove godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,38 milijardi eura tj. 94,12 milijardi kuna što je 115,41% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 5,41 milijardi eura (41,11 milijardi kuna) odnosno 50,40% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,45 milijarde eura (33,84 milijardi kuna) odnosno 41,49% dodijeljenih sredstava. Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 126,12% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 69,19% dodijeljenih sredstava.

Najveći udio povučenih sredstava, 5,93 posto, ima upravo Općina Darda. Osim Darde, jedina baranjska općina koja se našla na ovom popisu je Općina Bilje u kojoj je zabilježen rast povučenih sredstava za 6,8 tisuća posto u tri godine.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj u Općini Darda financirano je uređenje centra, dogradnja Kulturnog centra Roma Baranje, pa dogradnja dječjeg vrtića „Radost“ i Kuće u Romskom naselju. Iz Kohezijskog fonda financirala se je izgradnja reciklažnog dvorišta te biciklističke staze. Iz Socijalnog fonda financiran je projekt Zaželi, Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda, Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda i projekt Želim raditi i bolje živjeti – faza II. Iz Poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj financirana je izrada strategije razvoja turizma.

S početkom siječnja ove godine 30 zaposlenica s područja općine Darda i Draž počelo je pružati podršku i potporu za 180 krajnjih korisnika (osoba starijih od 65 godina ili nemoćnih osoba). Ugovori o radu sa zaposlenicama potpisani su na 12 mjeseci. Projekt se provodi na području Općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i područja Općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje). Vrijednost projekta je gotovo 2,8 milijuna kuna.

Kroz 24,2 milijuna kuna vrijedan projekt još 2017. godine krenulo se je s projektom uređenja centra Darde. Projekt je uključio 1.652 m ceste, 3 kružna toka, 3.152 m pješačke staze, 1.803 m biciklističke staze, 217 parkirnih mjesta, 81 stup javne rasvjete, oborinska odvodnja, zasađenih 245 sadnica autohtonog drveća i 554 sadnice autohtonog grmlja.

Izvor: načelnik.hr