OIV odašilje srcem

Višednevna akcija pod nazivom „OIV odašilje srcem“ omogućit će 100 radijskih i isto toliko televizijskih prijamnika za obitelji čiji su domovi razrušeni razornim potresom na području Banovine te im je privremeno osiguran smještaj u improvizirane domove.

 

 

Na taj način Odašiljači i veze (OIV) ovom donacijom  omogućit će stanovnicima nastavak praćenja medijskog sadržaja koji je također u ovo vrijeme potreban. Donacijska akcija uz dostavu prijamnika također obuhvaća montiranje odnosno postavljanje za rad svih potrebnih elemenata za prihvat signala te rad djelatnika OIV-a koji su se volonterski uključili.

Svaki dan prema Banovini će krenuti vozila s opremom i volonterskim timovima, a koji će se na potresom stradalom području rasporediti u tri zone; južno od Petrinje (prema Hrvatskoj Kostajnici), zapadno od Petrinje (prema Glini) i područje oko Gline, a akcija „OIV odašilje srcem“ trajat će sve dok se sva predviđena oprema ne dostavi i pripremi za rad.

ODAŠILJAČI I VEZE