Održana Skupština Vatrogasne zajednice Baranja

Uz nazočnost članova Skupštine Vatrogasne zajednice Baranja, vatrogasnog zapovjednika Osječko-baranjske županije Zorana Pakšeca i brojnih drugih gostiju iz Baranje i Slavonije, u petak 31. ožujka održana je redovna izvještajna sjednica skupštine Vatrogasne zajednice Baranja.

Vatrogasna zajednica područja Baranja (VZB) krovna je organizacija na području regije Baranja, članica vatrogasne zajednice Osječko-Baranjske županije (VZOBŽ) u čijem se sastavu nalazi 19 dobrovoljnih vatrogasnih društava usklađenih sa Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o udrugama i jedna Javna vatrogasna postrojba grada Belog Manastira ustrojena kao Javna ustanova koje pokrivaju područje grada Belog Manastira i jedinica lokalne samouprave, općine Darda, Kneževi Vinogradi, Popovac, Petlovac, Jagodnjak, i Draž ukupne površine 735,16 km².

U 2022. godini VZ Baranja broji 1201 člana i to: operativnih članova: 292, profesionalnih vatrogasaca 20, članova vatrogasne mladeži 80, članova vatrogasnog podmlatka 49, pomažućih članova 20, izvršnih član 281, vatrogasnih veterana 22, počasnih članova 5, pričuvnih član 29 i ostalih članova 226. U pojedinim postrojbama istaknuta je manjkavost glede broja operativnih vatrogasaca, a što se na područnoj razini nadoknađuje većim brojem operativnih vatrogasaca u drugim postrojbama koje broje veći broj operativnih članova od propisanog.

Samo prošle godine 123 osobe su uspješno osposobljene za sva vatrogasna zvanja u domeni VZ Baranja, i to: vatrogasna mladež: 11, vatrogasac: 45, vatrogasac I. klase: 29, vatrogasni dočasnik: 19 i vatrogasni dočasnik I. klase 19 osoba.

U voznim parkovima dobrovoljnih vatrogasnih društava, članica VZ Baranja, nalazi se sveukupno 52 vozila, a prosječna starost vozila je 25 godina. Prema naputcima Hrvatske vatrogasne zajednice, Zakonima, Propisima i Planu rada VZ Baranja izvršen je nadzor administrativnog i operativnog djela postrojbi u vatrogasnim postrojbama DVD-a, gdje je zatečeno stanje zadovoljavajuće, te su članice vatrogasne zajednice (DVD-a, JVP) opremljene sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) i Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02), uz napomenu na dotrajalost voznog parka, kako u dobrovoljnim društvima tako i u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, zbog godina starosti vozila te samim time i tehničke ispravnosti.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara, Planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave i grada Belog Manastira, Programa mjera zaštite od požara u sezoni žetve 2022. godine, Plana motrenja, čuvanja i ophodnje, te Mjera zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima za razdoblje visokog indeksa opasnosti od nastanka požara, jedinica lokalne samouprave i grada Belog Manastira, Zapovijedi zapovjednika vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Zapovijedi područnog vatrogasnog zapovjednika, vatrogasne postrojbe VZ Baranja poduzele su potrebite radnje na svom području. JPVP Grada Belog Manastira odrađivalo je 24-satno dežurstvo, pojedina dobrovoljna vatrogasna društva imala su 12 satna aktivna dežurstva a druga dobrovoljna vatrogasna društva su bila u višem stupnju pripravnosti odnosno vršili su motrilačko-dojavnu službu.

Za vrijeme trajanja i provedbe aktivnosti u sezoni žetve u razdoblju od 15.06.2022. do 31.07.2022. godine zabilježeno je 144 događaja, od toga 35 požarnih, 23 tehničke intervencije i 86 ostalih operativnih aktivnosti. U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine zabilježeno je 225 događaja, od toga
173 požarna, 48 tehničkih, 2 intervencije s opasnim tvarima, 2 ostale intervencije te 266 ostalih operativnih aktivnosti. Na narečenim intervencijama sudjelovalo je ukupno 827 vatrogasaca, 290 vozila, utrošeno je 1684:27 sati rada, a intervencije su trajale ukupno 454:29 sati.

Broj vatrogasnih događaja za razliku od 2021. godine uvećan je za cca 20% ponajviše iz razloga suše, a na koji su Postrojbe Zajednice pravovremeno i profesionalno reagirale. Postrojbe Zajednice sudjelovale su i na 11 vatrogasnih događaja van operativnog područja Zajednice što je pokazatelj da su postrojbe Zajednice dovoljno opremljene i osposobljene za izvršavanje svih zadaća na svome području i izvan njega.
Stanje protupožarne zaštite u sastavu JPVP i DVD-a na području VZ Baranja na zadovoljavajućoj je razini, ali je neophodan daljnji razvoj i praćenje tehnoloških napredaka, opremanje postrojbi i sukladno tome osposobljavanje vatrogasnih kadrova.