Održana sjednica Gradskog vijeća

Na sjednici Gradskog vijeća usvojen je rebalans proračuna za 2018. godinu, a na prijedlog gradonačelnika Tomislava Roba usvojena je i Odluka o utvrđivanju udjela roditelja u cijeni Programa usluga Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Beli Manastir u smanjenju od 20 %.

Na sjednici je razmatrano 11 točaka dnevnog reda, a među najvažnijima se ističe Prijedlog odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, te Prijelog odluke o usvajanju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belog Manastira. Gradonačelnik Tomislav Rob iznimno je zadovoljan prihodima koji nisu iz intervencijskog plana, a to su prihodi iz različitih ministarstava. 

{mp3}2018/Rob vijece{/mp3}

U proračun Grada iz različitih ministarstava u 2018. godini, pristiglo je preko 3 milijuna kuna, a planirano je i povećanje iznosa sredstava za zdravstvene usluge za 25.000,00 kuna, a odnosi se na subvenciju troškova čipiranja pasa na području Grada.