Održana početna konferencija suradnje LAG-ova

Početna konferenciju projekta suradnje LAG-ova „Od tradicije do brenda održana je u Prezentacijskoj dvorani vinarije Belje u Kamencu, Banovo brdo, a sudionike konferencije u ime Osječko-baranjske županije pozdravila je predsjednica Skupštine Ivana Bagarić.

Projekt suradnje LAG-ova “Od tradicije do brenda” provodi se u partnerstvu četiri LAG-a koji djeluju na području Osječko-baranjske županije, LAG-a Baranja kao nositelja projekta, LAG-a Karašica, LAG-a Strossmayer i LAG-a Vuka-Dunav kao partnera na projektu.

Ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom fokusirani su na razvoj tradicionalnih lokalnih proizvoda sa dodanom vrijednosti i stvaranje lokalnog brenda uz očuvanje tradicijskih običaja i vještina kao i na dodatno obrazovanje proizvođača lokalnih proizvoda o primjeni novih tehnoloških dostignuća u proizvodnji hrane i stjecanju marketinških vještina.

OBŽ